Strategia CSR

Korzyści Mierniki / KPI’s
 • Koncentracja na kwestiach społecznych przynoszących firmie wyróżniające ją korzyści społeczne i ekonomiczne
 • Powiązanie inicjatyw CSR z konkretnymi działami, jednostkami operacyjnymi
 • Opracowanie wytycznych dotyczących wdrożenia CSR dla poszczególnych działów i jednostek operacyjnych
 • Skoordynowanie działań w zakresie CSR
 • Czas realizacji i opinia Działów Public Relations i Marketingu
 • Ocena współpracy i sprawności koordynacji
 • Jakościowa ocena wśród pracowników, partnerów B2B i kluczowych interesariuszy

Strategia CRM

Korzyści Mierniki / KPI’s
 • Zestawienie najciekawszych benchmarków w zakresie marketingu zaangażowanego społecznie
 • Przygotowanie briefów i szczegółowych wytycznych dla partnerów zaangażowanych w działania CRM (agencji reklamowych, agencji PR, itp.), przeprowadzenie briefingów
 • Zainicjowanie myślenia ukierunkowanego na selekcję idei, które warto wspierać by osiągnąć spójność i synergię działań
 • Spójna z ogólną strategią CSR strategia działań CRM
 • Transfer wizerunku z idei na firmę
 • Czas realizacji i opinia Działu Public Relations oraz przedstawicieli agencji zaproszonych do współpracy
 • Znajomość faktów i jakościowa ocena wśród kluczowych grup interesariuszy
 • Przychylność mediów (ilość news, komunikatów, publikacji), opinie jakościowe
 • Ocena wśród pracowników i partnerów B2B
 • Wpływ marketingu zaangażowanego społecznie na wizerunek firmy

Obszar Marketingu


Obszar Tożsamości Korporacyjnej


Obszar PR


Obszar HR