Strategia portfelowa

Korzyści Mierniki / KPI’s
 • Klarowne wytyczne dla działów marketingu i R&D, użyteczne w procesie tworzenia konceptów nowych produktów
 • Zdefiniowane priorytetowe kierunki inwestycji marketingowych
 • Opinia szefów Działów Marketingu i R&D, ewentualnych partnerów zewnętrznych
 • Czas opracowania pierwszych nowych propozycji (pomysłów, innowacji, patentów)
 • Odsetek przychodów ze sprzedaży produktów i usług o cyklu życia krótszym niż X
 • Zysk, gradacja wskaźników dla różnej rangi projektów i stopnia odpowiedzialności zarządczej
 • Możliwość weryfikacji hipotez i danych białych (powszechnie dostępnych) o analizy branżowe, raporty typu Retail Audit, Amer Nielsen / MEMRB czy panel GFK Polonia

Architektura marki

Korzyści Mierniki / KPI’s
 • Czytelne zasady dla każdej marki w portfelu, ułatwiające podejmowanie decyzji dotyczących komunikacji i rozwoju marek
 • Zapewnienie maksymalizacji pokrycia rynku
 • Ograniczenie kanibalizacji między produktami
 • Czas realizacji i opinia Działu Marketingu oraz przedstawicieli wybranej agencji brand design (wszystkich zaproszonych do współpracy)
 • Wskaźnik pokrycia rynku
 • Stopień kanibalizacji między produktami
 • Współużytkowanie z konkurencyjnymi produktami (zaspokajającymi tę samą potrzebę)

Strategia komunikacji B2B

Korzyści Mierniki / KPI’s
 • Opracowanie wytycznych dla personelu sprzedażowego w zakresie komunikacji marki podczas sprzedaży bezpośredniej
 • Opracowanie wytycznych dla działu HR oraz zewnętrznych firm szkoleniowych
 • Kaskadowanie i synergia działań: od wewnątrz na zewnątrz
 • Badanie jakości relacji z partnerami (klienci / dostawcy, kooperanci, dystrybutorzy)
 • Rodzaj i l liczba kontaktów z partnerami (odsetek o znanych cechach i preferencjach)
 • Dynamika wzrostu sprzedaży; udział wartościowy w zdefiniowanym rynku B2B (segment, kategoria, kanał dystrybucji)
 • Udział w zakupach swoich klientów (ilości zleceń, zamówień, kontraktów); wskaźnik penetracji rynku
 • Wrażliwość na cenę i rentowność partnerów – zysk netto generowany przez partnera lub segment; inne mierniki finansowe

Koncepty nowych marek

Korzyści Mierniki / KPI’s
 • Ukierunkowanie myślenia w firmie na twórcze podejście do kształtu portfela marek
 • Gotowe, kompletne koncepty nowych marek stanowiących uzupełnienie istniejącego portfela
 • Przygotowane briefy dla agencji badawczych, reklamowych, przeprowadzenie briefingów, selekcja i wybór partnera
 • Opinia szefów Działu Marketingu i zaangażowanych partnerów zewnętrznych (oceny waloru inspiracji i efektu: postrzeganej odmienności „za którą warto zapłacić” oraz skali zapotrzebowania (zidentyfikowanej, dotychczas niezaspokojonej, potrzeby)
 • Liczba nowych konceptów / liczba nowych produktów i ich udział w sprzedaży
 • BET – break even time, czas jaki upłynie od momentu zainicjowania prac do momentu kiedy nowy produkt zaczyna przynosić zyski ponad poziom poniesionych nakładów (R&D, dystrybucja, marketing)

Strategia pozycjonowania marek produktowych

Korzyści Mierniki / KPI’s
 • Spójna koncepcja stanowiąca ofertę atrakcyjną dla konsumentów oraz wyróżniającą na tle konkurencji, będąca jednocześnie wzmocnieniem portfela marek
 • Koordynacja badań: przygotowanie briefów dla agencji badawczych, briefing, wybór partnera
 • Czas realizacji i opinia szefów Działu Marketingu oraz przedstawicieli wybranej agencji badawczej (wszystkich zaproszonych do współpracy)
 • Wpływ (re) launchu pozycjonowanej marki produktowej na wizerunek firmy

Strategia komunikacji marek produktowych

Korzyści Mierniki / KPI’s
 • Spójna strategia komunikacji marki, uwzględniająca rolę marki w portfelu
 • Przygotowanie briefów kreatywnych dla agencji reklamowych, PR i innych partnerów projektu; przygotowanie briefów mediowych
 • Udział w briefingach, ocenie i wyborze egzekucji kreatywnych oraz planu mediów
 • Udział w zdefiniowanym rynku marek produktowych, zwłaszcza wartościowy
 • Udział w zakupach swoich klientów (koszyku, żołądki, szafie, portfelu)
 • Wskaźnik penetracji rynku, intencje zakupowe i tempo pozyskiwania nowych klientów; dynamika wzrostu sprzedaży
 • Trwałość relacji z klientami (utrzymanie klientów; wskaźnik powrotów, sprzedaży powtarzalnej); badanie satysfakcji klientów i wrażliwości na cenę
 • Rentowność klientów – zysk netto generowany przez klienta lub segment
 • Zwrot, gradacja wskaźników dla różnej rangi projektów i stopnia odpowiedzialności zarządczej (Zarząd: TSR – całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy, managerowie liniowi: EBIT – zysk operacyjny i ROI – stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału; pozostali pracownicy – inne, cząstkowe, „generatory wartości firmy”)

Total Brand Experience

Korzyści Mierniki / KPI’s
 • Zauważalność marki w sprzedaży i dystrybucji
 • Wpisanie marki w styl życia rynku docelowego
 • Zapewnienie marce publicity
 • Stworzenie społeczności wokół marki
 • Wizerunek i reputacja (znajomość marki, w tym top of mind; wyróżnialność, ocena kompetencji; atmosfera zakupów, wygląd i standard sklepu; sprawność, jakość obsługi
 • Wskaźnik penetracji rynku (liczba osób, które przynajmniej raz kupiły produkt w badanym okresie / liczbę wszystkich badanych x 100%)
 • Dynamika wzrostu sprzedaży; wskaźnik powrotów, sprzedaży powtarzalnej
 • Zdobywanie, utrzymanie i satysfakcja klientów (liczba klientów w segmentach „wielbiciele” i „zadowoleni” / ogólna liczba klientów)
 • Rentowność klientów – zysk netto generowany przez klienta lub segment

Obszar Marketingu


Obszar Tożsamości Korporacyjnej


Obszar PR


Obszar HR